Το Δίγλωσσο Πρόγραμμα Αγγλικών του σχολείου για παιδιά ηλικίας 4-5 χρονών διδάσκει την Αγγλική γλώσσα με τρόπο βιωματικό μέσα από το τραγούδι, παιχνίδι, ιστορίες, και άλλες δραστηριότητες.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων είναι εναρμονισμένο με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των σύγχρονων Πανεπιστημίων της Αμερικής και της Ευρώπης και πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο βασικός στόχος αυτού του ταχύρυθμου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές στη σταδιακή κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας και να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εκπαίδευση.