ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών πραγματοποιείται από εξειδικευμένο παιδίατρο, οποίος επισκέπτεται τον βρεφονηπιακό σταθμό μία φορά την εβδομάδα.

Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται τακτικά από τον γιατρό.

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το προσωπικό εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο παιδίατρος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
– Εξετάζει κατά διαστήματα όλα τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.
– Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος με την ψυχολόγο, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.
– Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.
– Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του παιδικού σταθμού. Υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση τυχόν επείγοντος περιστατικού π.χ. συσκευή χορήγησης οξυγόνου και εισπνεόμενων φαρμάκων όπως επίσης φάρμακα για την αντιμετώπιση αλλεργίας σε περίπτωση δείγματος εντόμου.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενη στενά με τον παιδίατρο και το παιδαγωγικό προσωπικό.
Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις.