• Ο πρότυπος παιδικός σταθμός, International Baby College, λειτουργεί πέντε (5) εργάσιμες μέρες την βδομάδα από τις 6:45 π.μ. έως τις 17:30 μ.μ
  • Οι γονείς, οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, τα παραδίδουν στην υποδοχή-γραμματεία, απ’ όπου τα παραλαμβάνουν οι αρμόδιοι παιδαγωγοί.

Αν χρειαστεί να παραλάβετε το παιδί σας από τον παιδικό σταθμό για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, πριν από την καθορισμένη ώρα της αναχώρησής του, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του παιδικού σταθμού.

Τα τμήματα που λειτουργούν στο International Baby College είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑΗΛΙΚΙΕΣ
Ζουζουνάκια 16,5 μηνών – 1 έτους
Ζουζουνάκια 21 έτους – 2 ετών
Μελισσάκια2 ετών – 3 ετών
Σβουράκια3 ετών – 4 ετών
Δελφινάκια
(Προνήπια)
4 ετών – 5 ετών
Νηπιαγωγείο5 ετών – 6 ετών