υπολογιστές1Η πρώτη προσέγγιση με τους Η/Υ ξεκινά από την ευαίσθητη νηπιακή ηλικία.

Δεδομένου ότι η χρήση τους επιβάλλεται πια, η πρώιμη εξοικείωση εξασφαλίζει σωστούς αυριανούς χρήστες των Η/Υ, τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για την ψυχαγωγία.

Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν βασικά στοιχεία των Η/Υ και αρκετοί από αυτούς επιδεικνύουν ξεχωριστή ευχέρεια.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Έτσι το παιδί εξοικειώνεται με την έννοια σχολείο και κατανοεί καλύτερα το ρόλο του μαθητή.