Στους χώρους του International Βaby College στεγάζεται το « Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης»

Τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα, μέσα από δραστηριότητες που είναι εναρμονισμένες με τις ανάγκες και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας. Επιπλέον, παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα εξοικείωσης με τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα, μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, ανάλογα πάντα με την κλίση του κάθε παιδιού, έτσι ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα επικοινωνίας στις γλώσσες αυτές, με τρόπο αβίαστο και ευχάριστο, ακριβώς όπως έμαθαν να ομιλούν τη μητρική τους.

Στο νηπιαγωγείο προσεγγίζονται οι εξής τομείς:

– Παιδί και Γλώσσα
– Παιδί και Μαθηματικά
– Παιδί και Πληροφορική
– Παιδί και Περιβάλλον
– Παιδί Δημιουργία και έκφραση ( Μουσική- Θέατρο – Γυμναστική – Εικαστικά )
– Παιδί και Ξένες γλώσσες

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα προσαρμόζεται σύμφωνα με τα βιώματα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται είναι:

– Σχέδια εργασίας (Project)
– Διαθεματική προσέγγιση