μουσικη_προπαιδεια_5Μια σειρά από μουσικοκινητικές δραστηριότητες εξοικειώνουν το μικρό μας μαθητή με τις λειτουργίες της μουσικής (ηχόχρωμα, ένταση, ρυθμός, τονικό ύψος, ενορχήστρωση).

Με το τραγούδι και τη χρήση μουσικών οργάνων, το παιδί ενθαρρύνεται στη μουσική πράξη. Η φυσική ανάγκη του παιδιού για κίνηση και παιχνίδι, για εκτόνωση και έκφραση, διοχετεύεται στο μουσικό παιχνίδι.

Η συνοδεία μουσικής υπαγορεύει ρυθμό στο παιχνίδι και βοηθάει το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνική ομάδα των συνομήλικών του.

Κατά την αφήγηση παραμυθιού με μουσική συνοδεία (μέθοδος μεταφοράς) το παιδί, με δική του πρωτοβουλία, κινείται ανάλογα με τις εικόνες που γεννιούνται στο μυαλό του.

Μια μέθοδος που ενθαρρύνει την έκφραση, λεκτική και κινητική, και ενισχύει την ικανότητα της προσοχής.