Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης

/Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης

Toν Οκτώβριο αρχίζει η λειτουργία των Μεταμεσημβρινών Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Διαδραστικής Μάθησης με τα παρακάτω αντικείμενα:


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Ιnternational Baby College.

Σεμινάρια για γονείς