προγραφη προαναγνωση

προγραφη_προαναγνωση1Στον πρότυπο παιδικό σταθμό, International Baby College, με την εισαγωγή και καλλιέργεια των προγραφικών, γραφικών εννοιών από τη νηπιακή ηλικία συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της νοητικής σκέψης του παιδιού.

Το νήπιο αποκτά τις βασικές νοητικές δομές, που καθιστούν ευκολότερη την κατανόηση και την αφομοίωση των γλωσσικών εννοιών, που θα διδαχθεί αργότερα στο Δημοτικό μας σχολείο.

Η γραφή και η ανάγνωση διδάσκονται με τρόπους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού και βασίζονται στην εναλλαγή, στην ποικιλία και την πρωτοτυπία.

προγραφη_προαναγνωση3Το πρόγραμμα που ακολουθείται στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (φυσική, κοινωνική, αισθητική και δεξιότητες).

Το παιδί εξοικειώνεται με την ιδέα του σχολείου και κατανοεί καλύτερα το ρόλο του μαθητή.