«Από τη γειτονιά μου στις γειτονιές του κόσμου» περιπλανήθηκαν τα προνήπια του I.B.C, κατά τη διάρκεια διαθεματικής προσέγγισης, η οποία κατέληξε σε μια μοναδική έκθεση με θέμα τους πολιτισμούς της Ασίας και πιο συγκεκριμένα αυτούς της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας.