Αφού μιλήσαμε για τον Χειμώνα και το κρύο που φέρνει μαζί του, ντυθήκαμε  ζεστά και παίξαμε «χιονοπόλεμο».