Τα προνήπια του I.B.C. επισκέφθηκαν το τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρατήρησαν τη μικροχλωρίδα του χεριού τους και τους μικροοργανισμούς που αναπτύχθηκαν μέσα στα τριγλία.