Τα παιδιά είχαν την ευκαρία να επισκεφθούν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Η κυρία Τσοπάκη Σοφία μας έλυσε όλες τις απορίες κατά τη ξενάγηση μας στη βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.