Για δεύτερη χρονιά στο σχολείο μας, διοργανώθηκε το “Spelling Bee” ή “Διαγωνισμός Ορθογραφίας” με υποψήφιους τα νήπια του I.B.C. Ο Διαγωνισμός αυτός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στο εξωτερικό, καθώς συνδυάζει την επανάληψη με το παιχνίδι. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναγωνιστούν και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, με το συλλαβισμό γνωστών και άγνωστων για αυτούς λέξεων.