Τα προνήπια και τα νήπια του International Baby College παρακολούθησαν την κινηματογραφική ταινία «Ο Καλόσαυρος». Τα παιδιά ταξίδεψαν με το δεινόσαυρο Άρλο σε μυστήρια μέρη και αντιμετώπισαν μαζί του κινδύνους, ανακαλύπτοντας τις ικανότητες τους.