Τραγουδάμε με τον δάσκαλο μουσικής μας, κύριο Οδυσσέα.