Τα προνήπια του International Baby College με αφορμή το project «Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα» επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Με ξεναγό τον Αμφικράτη περιηγήθηκαν στο χώρο του μουσείου, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρατήρησαν εκθέματα από τον Αρχαίο Πολιτισμό.

PA210527