Στα πλαίσια της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής των μαθητών μας διοργανώνουμε κάθε χρόνο το Χριστουγεννιάτικο παζάρι μας, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά το εκπαιδευτικό προσωπικό του International Baby College, οι μαθητές και οι γονείς τους.