Αποστολή Φαρμάκων στη Μαριούπολη της Ουκρανίας

Το International Baby College ανέλαβε την πρωτοβουλία να στηρίξει τα 48 δοκιμαζόμενα ελληνόφωνα χωριά στη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αυτές οι περιοχές είναι δραματική λόγω του πολέμου και έχουν άμεση ανάγκη για βασικά φαρμακευτικά είδη. Το υλικό συγκεντρώθηκε στο σχολείο μας και προωθήθηκε στην Ομοσπονδία Ελληνικού Συλλόγου Ουκρανίας. Ευχαριστούμε όλους [...]